รายงานฝ่ายบุคลากร

 

ปีงบประมาณ 2565

รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565

รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1
451.0 KiB
41 Downloads
รายละเอียด
รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2
464.4 KiB
29 Downloads
รายละเอียด
รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3
518.7 KiB
12 Downloads
รายละเอียด

รายงาน KR

KR 2565 ไตรมาสที่ 1
458.8 KiB
26 Downloads
รายละเอียด
KR 2565 ไตรมาสที่ 2
478.9 KiB
22 Downloads
รายละเอียด
KR 2656 ไตรมาสที่ 3
518.0 KiB
13 Downloads
รายละเอียด

 

รายงานการติดตามผล ปี 2564 รายไตรมาส สายวิชาการ

NameSizeHits
NameSizeHits
ไตรมาสที่1320.2 KiB39
ไตรมาสที่2337.8 KiB45
ไตรมาสที่32.0 MiB42
ไตรมาสที่42.2 MiB38

 

รายงานการติดตามผล ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 สายวิชาการและสายสนับสนุน

รายงานการติดตามผล ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 สายวิชาการและสายสนับสนุน
1.6 MiB
52 Downloads
รายละเอียด

 

ตารางสรุปจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – ID Plan) (จำแนกรายบุคคล) ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 24 พฤษภาคม 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
สรุปการอบรม สายสนับสนุน15.6 KiB38
สรุปพร้อมรายละเอียด สายสนับสนุน68.0 KiB27
สรุปการอบรม สายวิชาการ19.1 KiB52
สรุปพร้อมรายละเอียด สายวิชาการ3.1 MiB63

 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPLAN) และการกำกับติดตามผล 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาการเงิน206.5 KiB33
สาขาวิชาการจัดการ522.9 KiB31
สาขาวิชาการตลาด324.2 KiB80
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ288.0 KiB77
สาขาวิชาการบัญชี400.3 KiB44
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ327.2 KiB71
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์173.1 KiB31
สายสนับสนุนรวม1.1 MiB39

 

รายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 – 3

ตารางรายชื่ออาจารย์ผ่านการฝึกอบรม ไตรมาสที่ 1-3
81.4 KiB
66 Downloads
รายละเอียด
เว็บไซต์เก่า