ทศพร กลิ่นหรั่น

10 มีนาคม 2022

ลงทะเบียนรับการตรวจ ATK สำหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะบริธุรกิจ

ประกาศ สำหรับดุษฎีบัณฑิต ม […]
1 มีนาคม 2022

โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ IMC CONTEST ด้านการวางแผนสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

นักศึกษาการตลาด ชั้นปีที่ […]
24 กุมภาพันธ์ 2022

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2563

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความ […]
24 กุมภาพันธ์ 2022

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2562

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความ […]
23 กุมภาพันธ์ 2022

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
23 กุมภาพันธ์ 2022

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ ม.โอทาโก นิวซีแลนด์ เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรเตรียมพร้อมปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์รุ่น 2

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุร […]