1.พนักงานขาย

2.พนักงานฝ่ายการตลาด

3.พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

4.พนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์

5.พนักงานวิจัยการตลาด

6.พนักงานควบคุมสินค้าคงคลัง

7.ผู้จัดการฝ่ายขาย

8.ผู้จัดการร้านค้าปลีก

9.ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจ SMEs

 

 

 

 

สมัครเรียน