หากต้องการติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษาสามารถทัก inbox มาที่เพจฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี
คลิ๊ก เพื่อติดตามเพจ

สถานที่ ชั้น 1 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
โทร. 02-549-3266
E-mail: sa.ba@rmutt.ac.th

สมัครเรียน