เอกสารดาวน์โหลด ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา26.5 KiB25
แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมนักศึกษา57.2 KiB27
แบบฟอร์มการขอใบรับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)55.4 KiB38
แบบฟอร์มขอบันทึกกิจกรรมคณะ (สำหรับอาจารย์)635.4 KiB35
แบบฟอร์มคำรองทั่วไป186.8 KiB32
แบบฟอร์มคำร้องกรณีขอให้ทำการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมคณะ85.8 KiB31
แบบฟอร์มคำร้องกรณีขอให้ทําการตรวจสอบรายชื่อการเขาร้องร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ54.7 KiB22
แบบฟอร์มทำกิจกรรมจิตอาสา70.9 KiB66
แบบฟอร์มสมัครขอทุนคณะบริหารธุรกิจ2.0 MiB26
แบบฟอร์มโอนย้ายกิจกรรม109.1 KiB28
แบบแสดงความจำนงบริจาคเงินทุนการศึกษา369.4 KiB22
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล423.6 KiB21

แบบฟอร์มขอ Transcript สมุดกิจกรรม

 

เว็บไซต์เก่า