เอกสารดาวน์โหลด ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา26.5 KiB64
แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์กิจกรรมนักศึกษา57.2 KiB64
แบบฟอร์มการขอใบรับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (Student Activity Transcript)55.4 KiB83
แบบฟอร์มขอบันทึกกิจกรรมคณะ (สำหรับอาจารย์)635.4 KiB80
แบบฟอร์มคำรองทั่วไป186.8 KiB74
แบบฟอร์มคำร้องกรณีขอให้ทำการตรวจสอบรายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมคณะ85.8 KiB171
แบบฟอร์มคำร้องกรณีขอให้ทําการตรวจสอบรายชื่อการเขาร้องร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ54.7 KiB164
แบบฟอร์มทำกิจกรรมจิตอาสา70.9 KiB165
แบบฟอร์มสมัครขอทุนคณะบริหารธุรกิจ2.0 MiB76
แบบฟอร์มโอนย้ายกิจกรรม109.1 KiB60
แบบแสดงความจำนงบริจาคเงินทุนการศึกษา369.4 KiB56
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล423.6 KiB49

แบบฟอร์มขอ Transcript สมุดกิจกรรม

 

สมัครเรียน