อัตราค่าลงทะเบียน

          ลงทะเบียนล่วงหน้า       2,500          บาท (หมดเขต 12 มกราคม 2567)

          ลงทะเบียนปกติ             3,000          บาท

    *นักศึกษาปริญญาตรี              1,500          บาท

การชำระค่าลงทะเบียนโปรดโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี          RMUTT-RTBEC

หมายเลขบัญชี  453–1–40830–4

สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมื่อโอนเงินเสร็จสิ้นแล้ว

***ส่งสำเนาหลักฐานสลิปการโอนเงิน โดยส่งมาที่อีเมล์  rtbecnationcon@rmutt.ac.th

หรือส่ง Fax มาที่ คุณสุกัญญา ใยดำ ที่หมายเลข 02-549-3243, 02-549-4800

(หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ)