รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business Development

ประจำปี 2564

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดปทุมธานี
196.7 KiB
36 Downloads
รายละเอียด


ประจำปี 2563

โครงการอบรมความรู้เพื่อใบประกอบวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน
509.8 KiB
205 Downloads
รายละเอียด


ประจำปี 2562

โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
201.2 KiB
24 Downloads
รายละเอียด

โครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ
1.3 MiB
37 Downloads
รายละเอียด

โครงการอบรมความรู้ด้านการบริหารธุรกิจจากชุมชนสู่นานาชาติ
106.0 KiB
51 Downloads
รายละเอียด

โครงการอบรมระบบงานในโปรแกรม SAP Business One
103.7 KiB
47 Downloads
รายละเอียด


ประจำปี 2561

โครงการอบรม “การเขียนแผนการลงทุนสำหรับโรงพยาบาลรัฐ”
89.2 KiB
33 Downloads
รายละเอียด

สมัครเรียน