รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business Development

ประจำปี 2564

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดปทุมธานี
196.7 KiB
9 Downloads
รายละเอียด


ประจำปี 2563

โครงการอบรมความรู้เพื่อใบประกอบวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน
509.8 KiB
11 Downloads
รายละเอียด


ประจำปี 2562

โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
201.2 KiB
10 Downloads
รายละเอียด

โครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ
1.3 MiB
11 Downloads
รายละเอียด

โครงการอบรมความรู้ด้านการบริหารธุรกิจจากชุมชนสู่นานาชาติ
106.0 KiB
13 Downloads
รายละเอียด

โครงการอบรมระบบงานในโปรแกรม SAP Business One
103.7 KiB
13 Downloads
รายละเอียด


ประจำปี 2561

โครงการอบรม “การเขียนแผนการลงทุนสำหรับโรงพยาบาลรัฐ”
89.2 KiB
9 Downloads
รายละเอียด

เว็บไซต์เก่า