ข่าวประชาสัมพันธ์

21 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangxi Senior Scientific Technology and Commerce School  ในโอกาสเข้าพบพูดคุย การจัดการเรียนการสอน 

21 กุมภาพันธ์ 2024

ประชาสัมพันธ์ Summer Course หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน สถาบันจิงซื่อ

21 กุมภาพันธ์ 2024

หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  จัดกิจกรรม International Days Chinese New Year & Valentine 2024

20 กุมภาพันธ์ 2024

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี   ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา  2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

20 กุมภาพันธ์ 2024

MIDTERM EXAMINATION SEMESTER 2 ACADEMIC YEAR 2023

24 มกราคม 2024

ขอเชิญร่วมส่งบทความนำเสนอใน “การประชุมวิชาการวารสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ครั้งที่ 2

12 กันยายน 2023

ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4 กันยายน 2023

กำหนดการ งานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงาน กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตภาพในเกษตรอุตสาหกรรม ณ โรงแรม มิราเคิล กรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สมัครเรียน