ข่าวศูนย์COE

1 มีนาคม 2023

รับสมัครสอบ IC Plain (P1)

รับสมัครสอบ IC Plain (P1) […]
16 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือก […]
11 กุมภาพันธ์ 2023

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโ […]
8 ธันวาคม 2022

ขอประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม AMOS

📢📢ขอประชาสัมพันธ์ขยายเวลาร […]
11 เมษายน 2022

โครงการ “การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม AMOS” ประจำปี 2565

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “กา […]
8 เมษายน 2022

หลักสูตร “ทักษะการขายสินค้าเชิงรุก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์” ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

🤗 อยากขายออนไลน์ได้ด้วยตนเ […]
8 เมษายน 2022

โครงการอบรมความรู้ เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน IC Plain P1

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม […]
เว็บไซต์เก่า