ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนานาชาติ

27 พฤษภาคม 2024

ข่าวดี !!! เปิดรับสมัครผู้เรียนในระดับปริญญาตรี “รอบรับตรง โควต้า คณะบริหารธุรกิจ” สำหรับนักเรียนผู้สนใจหลักสูตร International Program

ข่าวดี !!! เปิดรับสมัครผู้ […]
28 มีนาคม 2024

final Examination Semester 2 Academic Year 2023

20 กุมภาพันธ์ 2024

MIDTERM EXAMINATION SEMESTER 2 ACADEMIC YEAR 2023

6 กุมภาพันธ์ 2024

Academic Calendar 2-2023

1 ธันวาคม 2023

Final Examination semester 1/2023

21 กันยายน 2023

MIDTERM EXAMINATION SEMESTER 1 ACADEMIC YEAR 2023

16 สิงหาคม 2023

กิจกรรมปฐมนิเทศของนักศึกษาหลักสูตร International Program ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

15 สิงหาคม พ.ศ.2566 ดร.อัค […]
6 สิงหาคม 2023

โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ของหลักสูตรนานาชาติ และสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9

6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รศ.วสั […]
4 สิงหาคม 2023

Student Course Schedule International Program Faculty of Business Administration, RMUTT

สมัครเรียน