ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการ

26 กรกฎาคม 2023

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บรรยา […]
16 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ของสาขาวิชาการจัดการ ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รศ.วส […]
5 สิงหาคม 2022

หลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 […]