ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการตลาด

26 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ  ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.พูนศักดิ์ พูลเมืองรัตน์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด  ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์​  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาล […]
26 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ  ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.ดลยา จาตุรงคกุล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด  ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์​  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาล […]
23 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ของสาขาวิชาการตลาด ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รศ.วส […]
18 กรกฎาคม 2023

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บรรยา […]
9 สิงหาคม 2022

หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 256 […]
9 สิงหาคม 2022

หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 256 […]
23 กุมภาพันธ์ 2019

สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดแผนการตลาด Marketing Plan Contest ครั้งที่ 11

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความ […]
20 ตุลาคม 2018

Marketing Day จัดโดย สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดี […]