ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

29 พฤษภาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

29 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธ […]
29 พฤษภาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย SIPOC ให้แก่หน่วยงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ (ระยะที่ 2)

28 พฤษภาคม 2567 คณะบริหารธ […]
29 พฤษภาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ และ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล 

19-26 พฤษภาคม 2567 คณะบริห […]
28 พฤษภาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

>>>รายละเอียดเพิ่ […]
27 พฤษภาคม 2024

ข่าวดี !!! เปิดรับสมัครผู้เรียนในระดับปริญญาตรี “รอบรับตรง โควต้า คณะบริหารธุรกิจ” สำหรับนักเรียนผู้สนใจหลักสูตร International Program

ข่าวดี !!! เปิดรับสมัครผู้ […]
23 พฤษภาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย SIPOC ให้แก่หน่วยงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ (ระยะที่ 1)

21 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.กล้า […]
23 พฤษภาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานโครงการ SNC BLOOMING ENTREPRENEURSHIP ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

21 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.สลิต […]
16 พฤษภาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และศึกษาดูงาน  ณ โรงแรม กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่

16 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.กล้า […]
14 พฤษภาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมให้กับบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การใช้งาน AI เพื่องานวิจัย

14 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.กล้า […]
สมัครเรียน