ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ

29 กุมภาพันธ์ 2024

นักศึกษา หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน บริษัท สิงห์ เบเวอเรช อ.บางเลน จ.นครปฐม

28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วราง […]
29 กุมภาพันธ์ 2024

ผู้แทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี  ให้การต้อนรับ อธิการบดี  และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย University of Bhayangkara Surabaya, Indonesia เพื่อร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) ระหว่างกัน

29  กุมภาพันธ์  2567 รศ.ดร […]
28 กุมภาพันธ์ 2024

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรม “เทคนิคการเขียน Resume  ให้โดนใจ” ทีมวิทยากรจาก ProOne Solution Consulting IT Consulting Services

28กุมภาพันธ์  2567 ผศ.ดร.ส […]
27 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีแก่บุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ ประจำปี 2566

27 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ก […]
27 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

25 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริห […]
27 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสครบรอบ  49 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บ […]
27 กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี นำนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน (SNC Former Public Company Ltd.) เข้าพบผู้บริหารบริษัท

24  กุมภาพันธ์  2567 รศ.ดร […]
23 กุมภาพันธ์ 2024

งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์ วิเทศราชพฤกษ์

23  กุมภาพันธ์ 2567 งานประ […]
สมัครเรียน