สหกิจฯ ต่างประเทศ

ความร่วมมือกับนานาชาติ 2560

หน่วยงานที่มีความร่วมมือ

 • ARA Instutute of Canterbury
 • Auckland University of Technology (AUT)
 • Chiba Institute of Technlogy
 • De Monfort University (DMU)
 • Edith Cowan University (ECU)
 • Guangxi International Business Vocational College (GXIBVC)
 • Haikou College of Economics
 • Hainan Normal University of China
 • Hainan Tropical Ocean University
 • Hokkaido Information University
 • Hong Duc University
 • I-shou University
 • Management Center Innsbruck (MCI)
 • National Ping Tung University of Science and Technology
 • North China University of Water Resources and Electric Power
 • Pukyong National University (PKNU)
 • Sanya University
 • Seneca College
 • The mandala Economics college
 • The University of Otago language Center
 • Universitas Bhayangkara Surabaya
 • University of Economics HCM City
 • University of Northampton
 • University of Wurzburg
 • Westfalische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen,University of Applied Sciences
สมัครเรียน