เอกสารงานงบประมาณและแผน

แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายได้ ประจำปี 2568

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบฟอร์มคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 2568306.3 KiB6
แบบฟอร์ม 7-1 โครงการบริการวิชาการ 68118.5 KiB5
แบบฟอร์ม 7-2 โครงการวัฒนธรรม 68 127.5 KiB7
แบบฟอร์ม 7-3 โครงการทั่วไป 68117.0 KiB7
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.6 KiB6
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์80.0 KiB6
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายกาารก่อสร้าง86.0 KiB6
แบบฟอร์ม TOR53.5 KiB5

 


แบบฟอร์มการจัดทำโครงการงบประมาณ ประจำปี 2567 (ปรับปรุง)

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ ปี 6726.3 KiB27
แบบเสนอขอโครงการทั่วไป 67112.0 KiB24
แบบเสนอขอโครงการบริการวิชาการ 67115.5 KiB19
แบบเสนอขอโครงการศิลปวัฒนธรรม 67122.0 KiB14

 


แบบฟอร์ม  รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Icon of รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (58.0 KiB)

 


แบบฟอร์มการประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566

NameSizeHits
NameSizeHits
รายรับ (บัณฑิต ปโท ปเอก) 2566720.0 KiB83
รายรับ ปตรี เทอม 2-65 และเทอม 1-66413.7 KiB103
รายรับ ปตรี นานาชาติ เทอม 1-65 และ 2-65143.4 KiB134

 


แบบฟอร์มการประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565

NameSizeHits
NameSizeHits
สรุปประมาณการรายรับ62.5 KiB77
รายรับ ป_ตรี เทอม 2-64 และเทอม 1-65295.0 KiB78
รายรับ ป_ตรี นานาชาติ เทอม 1-64 และ 2-64143.3 KiB77
รายรับ (ป_โท - ป_เอก)496.5 KiB117

 


แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 2564

Icon of แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 2564 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 2564 (43.5 KiB)

 


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
ประจำปีงบประมาณ2561561.5 KiB88
ประจำปีงบประมาณ2562223.0 KiB77
ประจำปีงบประมาณ2563202.0 KiB96
สมัครเรียน