ฐานข้อมูลออนไลน์

หมายเหตุ การใช้งานต้องใช้งานจากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยต้องทำการตั้งค่า VPN รายละเอียดสามารดูได้จาก LINK

ฐานข้อมูล Business
Source
complete

Statista

Report Linker

ครอบคลุม วารสารทางธุรกิจ ครอบคลุมสาขา การตลาด การจัดการ การบัญชี การเงิน และสาขาอื่น ๆ ฐานข้อมูลสถิติและบทวิเคราะห์สถิติอุตสาหกรรม รายงานข้อมูลเชิงลึกจากนักวิเคราะห์การวิจัยชั้นนำในภาคอุตสาหกรรมทำงาน
นำเสนอเป็นสถิติที่ดำเนินการได้อย่างง่ายดายด้วยตาราง ตัวเลข และชุดข้อมูล
ผู้ผลิต EBSCO Statista Inc.
Link Link เพื่อเข้าฐานข้อมูล EBSCO Link เพื่อเข้าฐานข้อมูล Statista Link เพื่อเข้าฐานข้อมูล Report Linke
คู่มือ Click เพื่อดูคู่มือ EBSCO Click เพื่อดูคู่มือ Statista Click เพื่อดูคู่มือ Report Linker

 

เว็บไซต์เก่า