ฐานข้อมูลออนไลน์

หมายเหตุ การใช้งานต้องใช้งานจากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยต้องทำการตั้งค่า VPN รายละเอียดสามารดูได้จาก LINK

 

 

 

 

ฐานข้อมูล Business
Source
complete

Statista

ครอบคลุม วารสารทางธุรกิจ ครอบคลุมสาขา การตลาด การจัดการ การบัญชี การเงิน และสาขาอื่น ๆ ฐานข้อมูลสถิติและบทวิเคราะห์สถิติของอุตสาหกรรม ครอบคลุม 170 อุตสาหกรรม กว่า 150 ประเทศทั่วโลก จากแหล่งข้อมูลมากกว่า 22,000 แหล่ง
ผู้ผลิต EBSCO Statista
Link Link เพื่อเข้าฐานข้อมูล EBSCO Link เพื่อเข้าฐานข้อมูล Statista
คู่มือ Click เพื่อดูคู่มือ EBSCO Click เพื่อดูคู่มือ Statista

 

สมัครเรียน