รายงานฝ่ายบุคลากร

 

ปีงบประมาณ 2565

รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565

รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1
451.0 KiB
141 Downloads
รายละเอียด
รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2
464.4 KiB
100 Downloads
รายละเอียด
รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3
518.7 KiB
75 Downloads
รายละเอียด

รายงาน KR

KR 2565 ไตรมาสที่ 1
458.8 KiB
93 Downloads
รายละเอียด
KR 2565 ไตรมาสที่ 2
478.9 KiB
86 Downloads
รายละเอียด
KR 2656 ไตรมาสที่ 3
518.0 KiB
80 Downloads
รายละเอียด

 

รายงานการติดตามผล ปี 2564 รายไตรมาส สายวิชาการ

NameSizeHits
NameSizeHits
ไตรมาสที่1320.2 KiB103
ไตรมาสที่2337.8 KiB120
ไตรมาสที่32.0 MiB142
ไตรมาสที่42.2 MiB133

 

รายงานการติดตามผล ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 สายวิชาการและสายสนับสนุน

รายงานการติดตามผล ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 สายวิชาการและสายสนับสนุน
1.6 MiB
147 Downloads
รายละเอียด

 

ตารางสรุปจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – ID Plan) (จำแนกรายบุคคล) ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 24 พฤษภาคม 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
สรุปการอบรม สายสนับสนุน15.6 KiB118
สรุปพร้อมรายละเอียด สายสนับสนุน68.0 KiB101
สรุปการอบรม สายวิชาการ19.1 KiB117
สรุปพร้อมรายละเอียด สายวิชาการ3.1 MiB154

 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPLAN) และการกำกับติดตามผล 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาการเงิน206.5 KiB96
สาขาวิชาการจัดการ522.9 KiB103
สาขาวิชาการตลาด324.2 KiB162
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ288.0 KiB152
สาขาวิชาการบัญชี400.3 KiB133
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ327.2 KiB159
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์173.1 KiB96
สายสนับสนุนรวม1.1 MiB188

 

รายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 – 3

ตารางรายชื่ออาจารย์ผ่านการฝึกอบรม ไตรมาสที่ 1-3
81.4 KiB
154 Downloads
รายละเอียด
สมัครเรียน