รายงานฝ่ายบุคลากร

 

ปีงบประมาณ 2565

รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565

รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1
451.0 KiB
121 Downloads
รายละเอียด
รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2
464.4 KiB
81 Downloads
รายละเอียด
รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3
518.7 KiB
61 Downloads
รายละเอียด

รายงาน KR

KR 2565 ไตรมาสที่ 1
458.8 KiB
74 Downloads
รายละเอียด
KR 2565 ไตรมาสที่ 2
478.9 KiB
66 Downloads
รายละเอียด
KR 2656 ไตรมาสที่ 3
518.0 KiB
61 Downloads
รายละเอียด

 

รายงานการติดตามผล ปี 2564 รายไตรมาส สายวิชาการ

NameSizeHits
NameSizeHits
ไตรมาสที่1320.2 KiB85
ไตรมาสที่2337.8 KiB107
ไตรมาสที่32.0 MiB125
ไตรมาสที่42.2 MiB110

 

รายงานการติดตามผล ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 สายวิชาการและสายสนับสนุน

รายงานการติดตามผล ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 สายวิชาการและสายสนับสนุน
1.6 MiB
123 Downloads
รายละเอียด

 

ตารางสรุปจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – ID Plan) (จำแนกรายบุคคล) ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 24 พฤษภาคม 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
สรุปการอบรม สายสนับสนุน15.6 KiB101
สรุปพร้อมรายละเอียด สายสนับสนุน68.0 KiB69
สรุปการอบรม สายวิชาการ19.1 KiB101
สรุปพร้อมรายละเอียด สายวิชาการ3.1 MiB135

 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPLAN) และการกำกับติดตามผล 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาการเงิน206.5 KiB80
สาขาวิชาการจัดการ522.9 KiB89
สาขาวิชาการตลาด324.2 KiB139
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ288.0 KiB135
สาขาวิชาการบัญชี400.3 KiB114
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ327.2 KiB142
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์173.1 KiB83
สายสนับสนุนรวม1.1 MiB159

 

รายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 – 3

ตารางรายชื่ออาจารย์ผ่านการฝึกอบรม ไตรมาสที่ 1-3
81.4 KiB
130 Downloads
รายละเอียด
สมัครเรียน