รายงานฝ่ายบุคลากร

 

ปีงบประมาณ 2565

รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565

รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1
451.0 KiB
53 Downloads
รายละเอียด
รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2
464.4 KiB
39 Downloads
รายละเอียด
รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3
518.7 KiB
24 Downloads
รายละเอียด

รายงาน KR

KR 2565 ไตรมาสที่ 1
458.8 KiB
38 Downloads
รายละเอียด
KR 2565 ไตรมาสที่ 2
478.9 KiB
31 Downloads
รายละเอียด
KR 2656 ไตรมาสที่ 3
518.0 KiB
19 Downloads
รายละเอียด

 

รายงานการติดตามผล ปี 2564 รายไตรมาส สายวิชาการ

NameSizeHits
NameSizeHits
ไตรมาสที่1320.2 KiB47
ไตรมาสที่2337.8 KiB50
ไตรมาสที่32.0 MiB61
ไตรมาสที่42.2 MiB55

 

รายงานการติดตามผล ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 สายวิชาการและสายสนับสนุน

รายงานการติดตามผล ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 สายวิชาการและสายสนับสนุน
1.6 MiB
67 Downloads
รายละเอียด

 

ตารางสรุปจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – ID Plan) (จำแนกรายบุคคล) ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 24 พฤษภาคม 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
สรุปการอบรม สายสนับสนุน15.6 KiB49
สรุปพร้อมรายละเอียด สายสนับสนุน68.0 KiB34
สรุปการอบรม สายวิชาการ19.1 KiB69
สรุปพร้อมรายละเอียด สายวิชาการ3.1 MiB81

 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPLAN) และการกำกับติดตามผล 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาการเงิน206.5 KiB41
สาขาวิชาการจัดการ522.9 KiB43
สาขาวิชาการตลาด324.2 KiB95
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ288.0 KiB92
สาขาวิชาการบัญชี400.3 KiB50
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ327.2 KiB90
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์173.1 KiB36
สายสนับสนุนรวม1.1 MiB61

 

รายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 – 3

ตารางรายชื่ออาจารย์ผ่านการฝึกอบรม ไตรมาสที่ 1-3
81.4 KiB
86 Downloads
รายละเอียด
เว็บไซต์เก่า