ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์

5 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ของสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9

5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รศ.วสั […]
27 กรกฎาคม 2023

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บรรยา […]
21 กรกฎาคม 2023

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านโลจิสติกส์ ระดับคณะวิชา จาก 34 คณะ 27 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

21 กรกฎาคม 2566 ผศ.พิมพา ห […]
6 กรกฎาคม 2023

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บรรยาก […]
4 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พุทธิวัต สิงห์ดง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
30 มิถุนายน 2023

สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่

30 มิถุนายน พ.ศ.2566 ภาพบร […]
23 มิถุนายน 2023

ประกาศคณะกรรมการ สรรหาหัวหน้าวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสัมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา

ประกาศคณะกรรมการ สรรหาหัวห […]
21 กรกฎาคม 2022

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม […]
19 กรกฎาคม 2022

หลักสูตรการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 25 […]
สมัครเรียน