คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พุทธิวัต สิงห์ดง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์

สมัครเรียน