คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/256 และร่วมรับมอบถังดับเพลิงให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 40 ถัง ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

สมัครเรียน