ข่าวประชาสัมพันธ์คณบดี

19 กรกฎาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี และคณาจารย์สาขาหลักสูตรนานาชาติ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

17 กรกฎาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ต้อนรับคณะผู้แทนจากเสฉวน เพื่อพูดคุยเรื่องการรับสมัครนักศึกษาจีน

16 กรกฎาคม 2024

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2566

15 กรกฎาคม 2024

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2566

15 กรกฎาคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก College of Science & Technology Ningbo University

9 กรกฎาคม 2024

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเขียนหนังสือและตำราด้วย AI

8 กรกฎาคม 2024

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

5 กรกฎาคม 2024

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

5 กรกฎาคม 2024

นักศึกษาเข้าร่วมในรายการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ “The 2024 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships”