ข่าวประชาสัมพันธ์คณบดี

21 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangxi Senior Scientific Technology and Commerce School  ในโอกาสเข้าพบพูดคุย การจัดการเรียนการสอน 

21  กุมภาพันธ์  2567   […]
21 กุมภาพันธ์ 2024

หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  จัดกิจกรรม International Days Chinese New Year & Valentine 2024

21  กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร. […]
19 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประชุมหารือเพื่อจัดทำ “หลักสูตร อาจารย์อุมดมศึกษาไทยหัวใจโค้ชและการเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาภาคธุรกิจ  เรื่อง WELL BEING”

19 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ก […]
19 กุมภาพันธ์ 2024

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ “มือใหม่หัดลงทุนหุ้นออนไลน์” เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการลงทุนจริงในอนาคต

19 กุมภาพันธ์  2567   […]
13 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ของคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

13 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ก […]
6 กุมภาพันธ์ 2024

International Symposium of Logistics and Supply chain ISLSC 2024 (RMUTT) Thailand

6 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.กล […]
3 กุมภาพันธ์ 2024

พิธีปิด โครงการสัมมนาแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ การบริหารธุกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี

3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริหา […]
2 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2024 (RTBEC 2024)

2  กุมภาพันธ์  2567 คณะบริ […]
1 กุมภาพันธ์ 2024

พิธีเปิด การสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.กฤ […]
สมัครเรียน