ข่าวประชาสัมพันธ์คณบดี

4 มิถุนายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เดินทางไปประชุมความร่วมมือ ในการร่วมทำบทความทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Technical University of Liberec ประเทศ Czech

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 256 […]
30 พฤษภาคม 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หัวข้อ “การพัฒนาตนเองในระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”

30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 รศ.ดร. […]
30 พฤษภาคม 2023

โครงการอบรมหัวข้อ คุณภาพการทำงานสู่มาตราฐานการปฏิบัติงาน

29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 รศ.ดร. […]
26 พฤษภาคม 2023

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 10th RMUTT Global Business and Economics National and International Conference (RTBEC 2023)

26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 คณะบริ […]
26 พฤษภาคม 2023

ถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2023

ถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการร […]
22 พฤษภาคม 2023

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์

20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร […]
22 พฤษภาคม 2023

โครงการอบรม “การปรับภาพลักษณ์และการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจสู่ความเป็นสากล”

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]
12 พฤษภาคม 2023

คณบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร […]
10 พฤษภาคม 2023

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มอบเงินสวัสดิการของคณะบริหารธุรกิจให้กับบุคลากร เนื่องด้วยบิดาเสียชีวิต

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]
เว็บไซต์เก่า