ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

16 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีกับนายนพณัฐ ฉลวย นักศึกษาระดับชั้นปริญาตรี มทร.ธัญบุรี ทีมเยาวชนไทย รองแชมป์โลก Ms PowerPoint Version 2016 ในรายการแข่งขัน “Microsoft Office Specialist World Championship 2023”

16 สิงหาคม พ.ศ.2566 รศ.ดร. […]
5 สิงหาคม 2023

โครงการ “การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์” (ระยะที่ 2)

5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.รัง […]
3 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายนพณัฐ ฉลวย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
29 กรกฎาคม 2023

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ “การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์” ณ อาคาร 4 ชั้น 9 ห้อง 54903

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร […]
15 กรกฎาคม 2023

ตัวแทนทูตกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงประจำปี2566 เข้าพบคณบดี

ตัวแทนทูตกิจกรรมคณะบริหารธ […]
9 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9

9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร. […]
5 กรกฎาคม 2023

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บรรยาก […]
27 กรกฎาคม 2022

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 […]
22 กรกฎาคม 2022

คณาจารย์จากหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา รวมทั้งห้องปฏิบัติการ

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 […]
สมัครเรียน