คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9

สมัครเรียน