ทศพร กลิ่นหรั่น

21 มิถุนายน 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ  ประจำปีการศึกษา 2567 รอบมหาวิทยาลัย

20 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.กล้ […]
18 มิถุนายน 2024

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี โดยศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย

>>รายละเดียดเพิ่มเติ […]
18 มิถุนายน 2024

รับสมัครเข้าร่วมโครงการการพัฒนาเยาวชน สู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม NEW GEN START – UP เพื่อสังคม

14 มิถุนายน 2024

บริษัท TERABYTE PLUS PUBLIC CO., LTD รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

14 มิถุนายน 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

14 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.กล้ […]
14 มิถุนายน 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

12 มิถุนายน 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมโครงการ “Metaverse โอกาสใหม่แห่งการเรียนรู้” หลักสูตร Advance : การพัฒนาแอปพลิเคชั่น Metaverse for SMEs ด้วย Unity

12 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.กล้ […]
12 มิถุนายน 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมโครงการ “Metaverse โอกาสใหม่แห่งการเรียนรู้” หลักสูตร Basic: การสร้างและประยุกต์ใช้ Metaverse ด้วย Spatial.io

12 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.กล้ […]
12 มิถุนายน 2024

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Royal University of Bhutan  เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนระหว่างกัน

12 มิถุนายน 2567 คณะผู้บริ […]
สมัครเรียน