ทศพร กลิ่นหรั่น

21 กันยายน 2023

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาล […]
20 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และแผนงานคณะบริหารธุรกิจ ณ อาคาร 4 ชั้น 9 ห้องวชิระนาวา

19 กันยายน พ.ศ.2566 รศ.ดร. […]
19 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. มาลี จตุรัส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
18 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดงานเกษียณอายุราชการบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมวชิรนาวา อาคาร 4 ชั้น 9

18 กันยายน พ.ศ.2566 รศ.ดร. […]
18 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ  มทร.ธัญบุรี  ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
15 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

15 กันยายน พ.ศ.2566 รศ.ดร. […]
15 กันยายน 2023

งานสหกิจศึกษาฯ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสม้ครนักศึกษาฝึกงาน

14 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรมออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษาที่ 2566 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง

14 กันยายน พ.ศ.2566 งานแนะ […]
13 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

>>>Download รายละ […]
สมัครเรียน