ทศพร กลิ่นหรั่น

1 ธันวาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business development ได้รับรางวัลศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (COE) หน่วยวิจัย (RU) ดีเด่น ระดับดีเด่น ประจำปี 2566

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
1 ธันวาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ระดับดีมาก ประจำปี 2566

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
1 ธันวาคม 2023

Final Examination semester 1/2023

30 พฤศจิกายน 2023

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

30 พฤศจิกายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี กิจกรรมเปิดบ้านคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี Ba-Rmutt Open House Open Door #เปิดประตูสู่โลกธุรกิจ #Dek67

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รศ. […]
30 พฤศจิกายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับรางวัลรับรองคุณภาพ ทั้ง 9 หลักสูตร จาก Accreditation Service for International Colleges and University (ASIC), UK ที่มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ในงาน“เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2567”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ร […]
30 พฤศจิกายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 67 (RMUTT Open House 2024) ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี

30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 รศ.ด […]
29 พฤศจิกายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันท์ธนภัส อัศวณัฏฐกร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
29 พฤศจิกายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร นิลาภรณ์กุล ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
สมัครเรียน