ทศพร กลิ่นหรั่น

12 ตุลาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีทำบุญเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวัน “วันนวมินทรมหาราช”

12 ตุลาคม พ.ศ.2566 รศ.ดร.ก […]
11 ตุลาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

>>>Download รายละ […]
10 ตุลาคม 2023

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 38,200 BTU จำนวน 62 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ปร […]
9 ตุลาคม 2023

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

9 ตุลาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารออมสิน ภายใต้โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”

>>>รายละเอียดเพิ่ […]
6 ตุลาคม 2023

บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างรายงาน Business Intelligence (BI) ด้วยโปรแกรม Power BI”

บรรยากาศการเตรียมความพร้อม […]
6 ตุลาคม 2023

บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของหลักสูตร  กบร. หัวข้อ “การฝึกทักษะด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรธุรกิจ

บรรยากาศการเตรียมความพร้อม […]
6 ตุลาคม 2023

นักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศเเละโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มทรธธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานที่คลังสินค้าบริษัท V -Serve Logistics

5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะบริห […]
5 ตุลาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม ECOVISION (Creating Zero Waste for Tomorrow) ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ณ ลานกิจกรรมด้านหลังอาคาร 4

4 ตุลาคม พ.ศ.2566 ผศ.ดร.สล […]
สมัครเรียน