ทศพร กลิ่นหรั่น

8 ธันวาคม 2023

งานสหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อม หัวข้อ “การคุ้มครองการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจฯ ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสิทธิต่าง ๆ ที่ควรทราบ”

8 ธันวาคม พ.ศ.2566 งานสหกิ […]
7 ธันวาคม 2023

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมธุรกิจ (กจธ.65) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
6 ธันวาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ทำความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีต่อเนื่อง กับ GUANGXI INTERNATIONAL BUSINESS VOCATIONAL COLLEGE

6 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.กล้าห […]
4 ธันวาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

4 ธันวาคม พ.ศ.2566 รศ.วสัน […]
1 ธันวาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Human and Business development ได้รับรางวัลศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (COE) หน่วยวิจัย (RU) ดีเด่น ระดับดีเด่น ประจำปี 2566

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
1 ธันวาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ระดับดีมาก ประจำปี 2566

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
1 ธันวาคม 2023

Final Examination semester 1/2023

30 พฤศจิกายน 2023

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

30 พฤศจิกายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี กิจกรรมเปิดบ้านคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี Ba-Rmutt Open House Open Door #เปิดประตูสู่โลกธุรกิจ #Dek67

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รศ. […]
สมัครเรียน