ทศพร กลิ่นหรั่น

6 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
5 กันยายน 2023

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง วันที่ 20 – 23 พ.ย. 2566

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่ […]
5 กันยายน 2023

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

5 กันยายน 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
4 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร. ธัญบุรี ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพ จาก ASIC (Accreditation Service for International Colleges and University, UK)

รศ.ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผู้ […]
4 กันยายน 2023

กำหนดการ งานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงาน กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตภาพในเกษตรอุตสาหกรรม ณ โรงแรม มิราเคิล กรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

กำหนดการงานสัมมนาเผยแพร่ผล […]
4 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ  มทร.ธัญบุรี  ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ณัทณรงค์ จตุรัส  ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีโครงการด้านประกันคุณภาพการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาล […]
1 กันยายน 2023

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงานนวัตกรรมสารสกัดจากมังคุดเขาคีรีวง ในงาน “Start up RMUTCON 2023”

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความ […]
30 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุร […]
สมัครเรียน