ข่าวประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา

12 กรกฎาคม 2024

งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในหัวข้อ “การคุ้มครองการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจฯ ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสิทธิต่างๆ ที่ควรทราบ”

24 มิถุนายน 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

วันที่ 24 มิถุนายน 2567: ร […]
14 มิถุนายน 2024

บริษัท TERABYTE PLUS PUBLIC CO., LTD รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

4 มิถุนายน 2024

บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

25 มีนาคม 2024

โครงการสหกิจศึกษา ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ เปิดรับสมัครน้อง ๆ ระดับปริญญาตรี – โท ทั้งไทยและต่างชาติที่ศึกษาในประเทศไทย

3 กุมภาพันธ์ 2024

THE ROYAL BANGKOK SPORTS CLUB รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครงาน

24 มกราคม 2024

บริษัท BELTON INDUSTRIAL (Thailand) ., LTD นวนคร ปทุมธานี รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน