รางวัล

ข่าวการได้รับรางวัล

29 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัทณรงค์ จตุรัส ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

14 กุมภาพันธ์ 2024

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการ RMUTT Young StartUp Fund 2024

14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบริห […]
5 กุมภาพันธ์ 2024

นักกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย มทร.ธัญบุรี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)

5 กุมภาพันธ์ 2567 นักกีฬาว […]
3 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รุจิกาญจน์ สานนท์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาจารย์ ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพระดับที่ 3 (RMUTT-PSF III)

3 กุมภาพันธ์ 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิติมา พูลเพชร ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาจารย์ ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพระดับที่ 3 (RMUTT-PSF III)

31 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ  มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่ได้รับอนุมัติ​จากสภา​มหาวิทยาลัย​ มทร.​ธัญบุรี​ครั้งที่​ 2/2567 ให้ดำรง ตำแหน่ง​ ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาล […]
28 มกราคม 2024

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ทำคะแนนติดอันดับ TOP 10 จากการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567

28  มกราคม  2567 คณะบริหาร […]
26 มกราคม 2024

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เอกการค้าปลีก ได้รับรางวัลในการแข่งขัน โครงการแข่งขันสุดยอดนักการตลาดรุ่นใหม่ กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ณ มทร.กรุงเทพ

26 มกราคม 2567 คณะบริหารธุ […]
19 มกราคม 2024

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดี นักศึกษาได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

19 มกราคม 2566 คณะบริหารธุ […]
สมัครเรียน