ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประกันคูณภาพ

14 กรกฎาคม 2023

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บรรยา […]
12 มิถุนายน 2023

อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx เพื่อจัดทำรายงานประเมินตนเอง ปี พ.ศ. 2565 – 2566 ระยะที่ 4 โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ค […]
10 สิงหาคม 2022

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 […]
9 สิงหาคม 2022

หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 256 […]
สมัครเรียน