ข่าวกิจกรรม&CSRสหกิจศึกษา

27 มิถุนายน 2023

โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566

27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 รศ.ด […]
11 พฤศจิกายน 2022

บรรยากาศการนำเสนอรายงานฝึกสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

บรรยากาศการนำเสนอรายงานฝึก […]
10 พฤศจิกายน 2022

บรรยากาศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคการศึกษาที่ 1/65 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

บรรยากาศการประกวดโครงงานสห […]