กัมปนาท แคนเพชร

14 กรกฎาคม 2023

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านก […]
13 กรกฎาคม 2023

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ปร […]
30 มิถุนายน 2023

ขอเชิญผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้ารับชมการถ่ายทอดสด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 2 กรกฎาคม 2566

  ขอเชิญผู้ปกครองและผ […]
23 มิถุนายน 2023

ประกาศคณะกรรมการ สรรหาหัวหน้าวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสัมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา

ประกาศคณะกรรมการ สรรหาหัวห […]
19 มิถุนายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
19 มิถุนายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
19 มิถุนายน 2023

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
12 มิถุนายน 2023

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน […]
30 พฤษภาคม 2023

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2565

ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ มหา […]