กัมปนาท แคนเพชร

13 มิถุนายน 2022

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ปร […]
13 มิถุนายน 2022

ประกาศร่างประชาพิจารณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องนาวามรกต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประชาพิจารณ์ เรื […]
20 พฤษภาคม 2022

โครงการสร้างศักยภาพความรู้รอบด้านการเงิน (Financial Literacy)

โครงการสร้างศักยภาพความรู้ […]
21 เมษายน 2022

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อ โปรแกรมฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมการสอบวัดผล Exit Exam จำนวน 289 ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ปร […]
21 เมษายน 2022

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องพักอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ปร […]
11 เมษายน 2022

โครงการ “การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม AMOS” ประจำปี 2565

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “กา […]
8 เมษายน 2022

หลักสูตร “ทักษะการขายสินค้าเชิงรุก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์” ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

🤗 อยากขายออนไลน์ได้ด้วยตนเ […]
8 เมษายน 2022

โครงการอบรมความรู้ เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน IC Plain P1

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม […]
15 กุมภาพันธ์ 2022

ประกาศร่างประชาพิจารณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประชาพิจารณ์ เรื […]
สมัครเรียน