ข่าวกิจกรรม&CSRสหกิจศึกษา

30 พฤษภาคม 2023

โครงการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบางตีนเป็ด จังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 1

บรรยากาศโครงการเพิ่มศักยภา […]
12 พฤศจิกายน 2020

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัย” ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานรักษาความปลอดภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กา […]
7 พฤศจิกายน 2020

โครงการ “การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม AMOS” 2563

ภาพบรรยายกาศ โครงการ “การว […]
สมัครเรียน