ประกาศ

ข่าวประกาศ

18 ธันวาคม 2023

ประกาศคณะกรรมการสรรหา หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

12 ธันวาคม 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
24 ตุลาคม 2023

ขั้นตอนการยื่นขอออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกสหกิจ) ผ่านระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาที่จะออกฝึกสหกิจศึกษา

18 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ  มทร.ธัญบุรี  ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
6 กันยายน 2023

ประกาศเรื่องรับนักศึกษาลงทะเบียนฝึกงานทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

6 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Download : ประกาศรับสมัครบ […]
23 มิถุนายน 2023

ประกาศคณะกรรมการ สรรหาหัวหน้าวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสัมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา

ประกาศคณะกรรมการ สรรหาหัวห […]
19 มิถุนายน 2023

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
16 มิถุนายน 2023

นโยบาย มาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

สมัครเรียน