ข่าวประกาศ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

1 กรกฎาคม 2022

กำหนดการกิจกรรมสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รหัส 64 (BA Reunion)

กำหนดการกิจกรรมสำหรับนักศึ […]
1 กรกฎาคม 2022

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณ […]
20 มิถุนายน 2022

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนัก […]
15 มิถุนายน 2022

แจ้งกำหนดการกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ 65 คณะบริหารธุรกิจ

แจ้งกำหนดการกิจกรรมสำหรับน […]
7 มิถุนายน 2022

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษา […]