ข่าวสหกิจฯต่างประเทศสหกิจศึกษษ

23 มกราคม 2024

แจ้งผลการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบตัดสิน

28 กันยายน 2022

สนใจฝึกงานสหกิจฯ ต่างประเทศ ได้รับเงินอุดหนุนรายละไม่เกิน 30,000 บาท

สนใจฝึกงานสหกิจฯ ต่างประเท […]
28 พฤศจิกายน 2020

รายละเอียดฝึกงานต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดฝึกงานต่างประเทศ […]
28 พฤศจิกายน 2019

รายละเอียดฝึกงานต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดฝึกงานต่างประเทศ […]