ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการบัญชี

23 กรกฎาคม 2024

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

5 กรกฎาคม 2024

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

15 กรกฎาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ของสาขาวิชาการบัญชี ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รศ.วส […]
3 สิงหาคม 2022

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ห […]