ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์

15 กรกฎาคม 2024

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2566

6 สิงหาคม 2023

โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ของหลักสูตรนานาชาติ และสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9

6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รศ.วสั […]
25 กรกฎาคม 2023

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บรรยา […]
15 กรกฎาคม 2023

ตัวแทนทูตกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงประจำปี2566 เข้าพบคณบดี

ตัวแทนทูตกิจกรรมคณะบริหารธ […]
14 กรกฎาคม 2023

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บรรยา […]
26 กรกฎาคม 2022

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 25 […]
25 กรกฎาคม 2022

หลักสูตรการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 25 […]