ประกาศ

ข่าวประกาศ

8 มีนาคม 2023

กิจกรรมอบรมการเขียน PLO สำหรับคณะบริหารธุรกิจ เพื่อรองรับการตรวจ AUNQA

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]
1 มีนาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดี

1 มีนาคม 2023

รับสมัครสอบ IC Plain (P1)

รับสมัครสอบ IC Plain (P1) […]
22 กุมภาพันธ์ 2023

บรรยากาศกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

บรรยากาศคณะบริหารธุรกิจ มห […]
20 กุมภาพันธ์ 2023

กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อยของคณะบริหารธุรกิจ งานพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36

16 กุมภาพันธ์ 2023

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดหลักสูตร “การให้บริการเชิงรุกอย่างมั่นใจ” รุ่นที่ 2

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุร […]
16 กุมภาพันธ์ 2023

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ สำหรับนักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2564

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ สำ […]
15 กุมภาพันธ์ 2023

กำหนดการและการแต่งกาย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งทึ่ 36

กำหนดการและการแต่งกาย พิธี […]
15 กุมภาพันธ์ 2023

บรรยากาศกิจกรรมแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

บรรยากาศทีมงานแนะแนวคณะบริ […]
สมัครเรียน