ประกาศ

ข่าวประกาศ

26 กรกฎาคม 2022

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 25 […]
25 กรกฎาคม 2022

หลักสูตรการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 25 […]
22 กรกฎาคม 2022

คณาจารย์จากหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา รวมทั้งห้องปฏิบัติการ

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 […]
22 กรกฎาคม 2022

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 25 […]
21 กรกฎาคม 2022

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม […]
19 กรกฎาคม 2022

หลักสูตรการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 25 […]
4 กรกฎาคม 2022

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศ งานปฐมนิเทศนัก […]
1 กรกฎาคม 2022

กำหนดการกิจกรรมสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รหัส 64 (BA Reunion)

กำหนดการกิจกรรมสำหรับนักศึ […]
1 กรกฎาคม 2022

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณ […]
สมัครเรียน