โครงการอบรม “การสร้างองค์กรนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงออกแบบ (ฺBuild Innovation Organization with Design Thinking)”

สมัครเรียน