ประกาศคณะกรรมการสรรหา หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ คณบดีและรองคณบดี มหาวิทยาลัย University of Liberec ประเทศ Republic of Czech
18 ธันวาคม 2023
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Nantong University ประเทศจีน
19 ธันวาคม 2023