ประกาศ

ข่าวประกาศ

8 สิงหาคม 2022

คณะบริหารธุรกิจิ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 256 […]
8 สิงหาคม 2022

หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 256 […]
6 สิงหาคม 2022

หลักสูตรมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 […]
5 สิงหาคม 2022

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 […]
5 สิงหาคม 2022

หลักสูตรการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 […]
5 สิงหาคม 2022

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีอนันต์

3 สิงหาคม 2022

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ห […]
28 กรกฎาคม 2022

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสว […]
27 กรกฎาคม 2022

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 […]
สมัครเรียน