ประกาศ

ข่าวประกาศ

28 มิถุนายน 2022

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2 […]
28 มิถุนายน 2022

โครงการปฐมนิเทศ Online ผ่านโปรแกรม Zoom ให้กับนักศึกษาที่จะออกฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 25 […]
28 มิถุนายน 2022

แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental fund)

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 25 […]
28 มิถุนายน 2022

การตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติ (Q1) และเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ใหม่ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน […]
24 มิถุนายน 2022

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช คณบดี น […]
21 มิถุนายน 2022

OpenHouse โครงการปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ รุ่น 2

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน […]
20 มิถุนายน 2022

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนัก […]
16 มิถุนายน 2022

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 […]
16 มิถุนายน 2022

โครงการอบรม “การสร้างองค์กรนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงออกแบบ (ฺBuild Innovation Organization with Design Thinking)”

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 […]
สมัครเรียน