ประกาศ

ข่าวประกาศ

12 มิถุนายน 2023

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน […]
30 พฤษภาคม 2023

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2565

ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ มหา […]
24 พฤษภาคม 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสัมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงต่ำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิ […]
10 พฤษภาคม 2023

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนกา […]
29 มีนาคม 2023

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน […]
29 มีนาคม 2023

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน […]
11 มีนาคม 2023

อธิการบดี เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สอบตรง

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]
11 มีนาคม 2023

โครงการ วัฒนธรรมเทศกาล 4 ภาค CULTURE FESTIVAL

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 […]
9 มีนาคม 2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
สมัครเรียน