ประกาศ

ข่าวประกาศ

15 กุมภาพันธ์ 2023

คณะบริหารธุรกิจ ประชุมกับธนาคารออมสิน ในการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถร […]
13 กุมภาพันธ์ 2023

พิธีเปิดโครงการ กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในเกษตรอุตสาหกรรม

บรรยากาศ พิธีเปิดโครงการ ก […]
3 กุมภาพันธ์ 2023

คณะบริหารธุรกิจ ออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

บรรยากาศ คณะบริหารธุรกิจ ม […]
3 กุมภาพันธ์ 2023

บรรยากาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒​

บรรยากาศคณะบริหารธุรกิจ มห […]
2 กุมภาพันธ์ 2023

คณะบริหารธุรกิจออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนธัญบุรี

บรรยากาศคณะบริหารธุรกิจ มห […]
31 มกราคม 2023

กิจกรรมแนะแนว ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ โรงเรียนสมุทรปราการ

บรรยากาศกิจกรรมออกบูธประชา […]
20 มกราคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม “เปิดบ้าน คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี” 2023

วันที่ 18 – 20 มกราค […]
11 มกราคม 2023

โครงการ Business Day 2023 ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพกิจกรรม โครงการ Busines […]
6 ธันวาคม 2022

กิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ […]
สมัครเรียน