บรรยากาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒​

สมัครเรียน