ประกาศร่างประชาพิจารณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สมัครเรียน