กัมปนาท แคนเพชร

9 สิงหาคม 2022

หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 256 […]
3 สิงหาคม 2022

ประกาศร่างประชาพิจารณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องพักอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประชาพิจารณ์ เรื […]
10 กรกฎาคม 2022

กิจกรรม ให้ความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล

หลักสูตรการเงิน คณะบริหารธ […]
1 กรกฎาคม 2022

กำหนดการกิจกรรมสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รหัส 64 (BA Reunion)

กำหนดการกิจกรรมสำหรับนักศึ […]
1 กรกฎาคม 2022

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณ […]
20 มิถุนายน 2022

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนัก […]
17 มิถุนายน 2022

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบห้องนาวามรกต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ปร […]
15 มิถุนายน 2022

แจ้งกำหนดการกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ 65 คณะบริหารธุรกิจ

แจ้งกำหนดการกิจกรรมสำหรับน […]
13 มิถุนายน 2022

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อ วัสดุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา เรื่อง ปร […]
สมัครเรียน